Körutazás - USA - Nyugati-Part I.

Általános leírás:

ELLÁTÁS: reggeli

Programleírás
1. nap: Los Angeles
Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai átszál­lás­sal Los Angelesbe. Érkezés a világ egyik leg­na­gyobb repülő­terére a délutáni órákban (helyi idő szerint), transzfer a Los Angeles-i szállodába (2 éj).

2. nap: Los Angeles
Félnapos vá­ros­né­zés a Nyugati-Part leg­na­gyobb met­ro­poli­szában (a belváros felhő­kar­colói, az óváros mexikói stílusú épüle­tei, Beverly Hills, Rodeo Drive – ahol a sztárok vásá­rolnak, Sunset Boulevard, Holly­wood, Mann's Chinese Theatre a sztárok kéz- és láble­nyo­ma­taival, Walk of Fame stb.).
Fakultatív program: Universal Studios
Is­mer­ke­dés Hollywood titkaival, látogatás a Uni­ver­sal Studiosban, ahol életre kelnek a film­tör­té­nelem leghí­resebb alko­tásai.
A fakul­tatív program ára: 26.800 Ft (garantált in­du­lás).

3. nap: San Diego, Sea World
Utazás Kalifornia legdélibb részébe. Vá­ros­né­zés San Diegó­ban, Kalifornia második leg­na­gyobb váro­sában (felhő­kar­colók, törté­nelmi város­ré­szek, Balboa park stb.), majd válasz­tási le­he­tő­ség 3 külön­böző program közül: sza­bad­idő a törté­nelmi belváros egyéni felfe­de­zé­sére vagy látogatás a világ­hírű Sea World (Tengerek Világa) tema­tikus parkban vagy a kikö­tőben horgonyzó USS Midway (repü­lőgép anya­hajó) Múzeumban – a belé­pő­díjak a helyszínen fize­tendők. Szállás San Diegóban (1 éj).

4. nap: Calico szellemváros (vadnyugat), Las Vegas
Utazás a Mojave sivatagon keresztül Las Vegas irá­nyá­ba. Útközben láto­gatás Calico szellem­városban. A XIX. század második felében egy tipikus vadnyu­gati város volt itt a helyi ezüst­bányák köze­lében. Miután az ezüst elfo­gyott, a város elnép­te­le­nedett. Néhány évti­zede az épüle­teket restau­rálták, a város ma egy szabadtéri múzeum, amely bemutatja a régi vadnyu­gati életet. Délután érkezés a Nevada állam­beli Las Vegasba, a szeren­cse­já­tékok világ­fő­vá­rosába, szál­lás (2 éj).

5. nap: Las Vegas, Grand Canyon
Szabad program Las Vegasban.
Fakultatív program: Kirán­dulás a Grand Canyonhoz légkon­di­cio­nált autó­busszal. Rövid fotó­szünet a Colorado folyót átívelő hatalmas hídnál, ahon­nan kivá­lóan látszik a Hoover-gát és a Mead-tó (itt van a világ egyik leg­na­gyobb vízi erőműve). A Grand Canyon Földünk egyik leghí­resebb termé­szeti csodája. A több mint 1000 méter mély szurdokot évmil­liók alatt vágta a Colorado folyó a fenn­síkba. Utazásunk végcélja a Hualapai indián rezer­vátum, ahol talál­koz­ha­tunk az őslakos indi­ánokkal, valamint a nap csúcs­pont­ja­ként végig­sé­tál­hatunk a Skywalk (Égi séta) kilátó U-alakú üveg­pad­lóján, mely 1200 méteres magas­ságban nyúlik a kanyon fölé.
A fakultatív program ára: 35.300 Ft (garantált in­du­lás).

6. nap: Death Valley (Halál völgye)
Reggel elutazás Las Vegasból, látogatás a Death Valley Nemzeti Parkban, ahol külön­leges, hold­béli tájak várják a turis­tákat. Itt talál­ható Észak-Amerika legmé­lyebb pontja (-86 méter), de van a közelben 3000 métert meghaladó hegy­csúcs is. To­vább­uta­zás a Mojave sivatagon és a termékeny Központi Sík­sá­gon keresztül Visaliába, szállás (1 éj).

7. nap: Yosemite Nemzeti Park
Utazás a Sierra Nevada hegységbe. Ez a terület kb. 150 éve népesült be a nagy kali­for­niai aranyláz idején. A Sierra Nevada leg­na­gyobb attrak­ciója a Yosemite Nemzeti Park (Amerika leg­lá­to­ga­tot­tabb nemzeti parkja). A park meglá­to­ga­tása során a legtöbb időt a Yosemite-völgyben töltjük. A völgy fölé közel 1000 méter magas szikla­alak­za­tok emel­kednek, több helyen gyönyörű víze­sések zúdulnak le a mélybe. A láto­gatói központban érdekes múzeum és a helyi indiánok életét bemutató kiállítás is látható eredeti indián kuny­hókkal és rituális épüle­tekkel. Délután to­vább­uta­zás San Franciscóba. Érkezés a városba a San Fransisco-öböl felett átívelő 7 km hosszú hídon keresztül. Szállás San Franciscóban (2 éj).

8. nap: San Francisco
Félnapos vá­ros­né­zés Amerika sokak szerint leg­szebb nagyvá­ro­sában (a felhő­karcolók – köztük a Trans­america Piramis, a Kínai Negyed, Union Square, Város­háza, Golden Gate Park, Golden Gate híd, a híres kábel­vasút, a halász­ki­kötő helyén kiala­kított szóra­koz­tató központ stb.).
Délután szabad program, le­he­tő­ség séta­ha­jó­zásra a San Francisco-öbölben (ahova termé­sze­tesen ide­gen­ve­zetőnk is elkí­séri a csoportot).

9. nap: San Francisco
Szabad program, majd transzfer a San Franciscói repü­lő­térre, elu­tazás egy nyugat-európai átszál­lással Buda­pest­re.

10. nap:
Érkezés Ferihegyre a menetrendtől függően a délutáni, illetve az esti órákban.

Megjegyzés

Utazás
Menetrend szerinti repülőjáratokkal, Ame­ri­ká­ban légkondicionált autóbusszal.

Szállás
8 éjszaka jó középkategóriájú szál­lo­dák­ban, két­ágyas, fürdő­szo­bás szobákban.

Ellátás
1 kontinentális és 7 amerikai reggeli. Ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szál­lo­dák­ban, illetve környékükön többféle ét­ke­zé­si le­he­tő­ség van, a kiválasztásban az ide­gen­ve­zető természetesen segítséget nyújt. Ame­ri­ká­ban az étkezést gyorséttermekben jóval ol­csób­ban meg lehet oldani, mint a szállodák éttermeiben.)

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a helyi autóbuszt, a 8 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, az ide­gen­ve­ze­tést indulástól érkezésig, valamint a belépőjegyeket a nemzeti parkokba és Calico szellemvárosba.
(További fakultatív lehetőségek a belépő­díjak menüpontnál találhatóak.)

A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­zetők­nek és a helyi idegenvezetőknek. A he­lyi­ek ezt gyakorlatilag kö­te­le­ző­nek tekintik. Uta­son­ként összesen kb. 25 dol­lár­ra kell szá­mí­tani.

Megjegyzés: Az amerikai szállodákban nincs há­rom különálló ággyal rendelkező három­ágyas szo­ba. Há­rom fő szá­mára egy két darab franciaággyal felszerelt szobát tudnak biz­to­sí­tani.

AJÁNLATKÉRÉS / FÉRŐHELY LEKÉRÉS

Kedves Leendő Utasunk!

Kérjük, CSAK abban az esetben küldje el a lenti adatlapot, ha már foglalni is szeretne utazást. Ha csak tájékoztató árak érdeklik, kérjük informálódjon a weboldalunkon lévő árakból. Folyamatosan tesszük fel a 2024-et.

Köszönjük!