Az egzotikus utazások specialistája!
Araamu Travel

Varázslatos MEXIKÓ
Varázslatos MEXIKÓ
Indulási időpont(ok):
2015

Ellátás:
félpanzió
Időtartam:
11 nap / 9 éj

egyedi ár
 
..
Varázslatos MEXIKÓ
Varázslatos MEXIKÓ
Varázslatos MEXIKÓ
Varázslatos MEXIKÓ

Utazás leírása:

Programleírás:
1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Mexikóvárosba, a világ egyik legné­pe­sebb városába. Érkezés helyi idő szerint az esti órákban. Transzfer a szállodába (4 éj).

2. nap: Mexikóváros, Puebla
Délelőtt is­mer­ke­dés Mexikó fővárosával (Zócalo – a város hatalmas főtere; a kated­rális – Latin-Amerika egyik leg­na­gyobb temp­loma; Nemzeti Palota; Tenochtit­lán, az azték főváros romjai stb.).
Ezután kirán­dulás Mexikó negyedik leg­na­gyobb váro­sába, Pueblába. Útközben szép kilátás nyílik az ország 5000 méter feletti hegycsú­csaira. Puebla óvá­ro­sa nagy­sze­rűen megőrizte gyarmati jellegét. Vá­ros­né­zés: kated­rális, Szent Domonkos templom a mese­szép Rózsa­füzér kápolnával, művész­negyed, színes házsorok a gyarmati korszak­ból stb. Vissza­utazás Mexikó­városba a késő délutáni órákban.

3. nap: Mexikóváros, Cuernavaca, Taxco
Egész napos kirándulás a Sierra Madre hegyein keresz­tül a Mexikó­várostól délre fekvő Cuernavacába, az örök tavasz városába és Taxcóba, az ezüst­városba. Útközben fotó­szünet a mexikó­városi Olim­piai Stadi­onnál és a modern moza­ikokkal borított Egyetemi Könyvtár épü­le­ténél. Cuernavacá­ban rövid séta a legfon­tosabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez (erőd­sze­rű kated­rális, Cortés palotája stb.), majd to­vább­uta­zás Mexikó egyik legszebb kisvá­rosába, Taxcóba, mely már a gyarmati korban az ezüst­bá­nyá­szatnak köszön­hette gazdag­ságát. Az utazókat elbűvöli a város fekvése, a kanyargós, macska­köves utcács­kák, a szebbnél szebb piros tetős, fehérre meszelt házak, az ezüst­művesek bolt­jai, a tarka piac és a Santa Prisca templom, mely a churriguereszk stílus mester­műve.

4. nap: Teotihuacán, Guadalupe, Mexikóváros
Délelőtt kirándulás a több mint 1000 éves teo­tihua­cáni rom­vá­rosba, mely annak idején már a beván­dorló azté­kokat is lenyű­gözte (minden mexikói körutazás „kötelező" programja). Megcsodáljuk a Hold- és a Nap-piramist (az előbbi 46 méter, az utóbbi 65 méter magas, mindkettő megmász­ható), sétálunk a „Holtak utcáján" a Citadella nevű épü­let­együt­teshez és a Tollas­kígyó temp­lomához. Vissza­útban megnézzük a guadalupei régi és új bazi­likát, amely Amerika leg­na­gyobb zarán­dok­helye (Szűz Mária XVI. századi megje­le­nésének helyszíne).
Délután látogatás a mexikó­városi Chapultepec parkban lévő Nemzeti Antro­po­lógiai Múze­umban, Földünk egyik leg­gaz­da­gabb régé­szeti múze­umában (a Kolumbusz előtti közép-amerikai civi­li­zációk való­ságos kincses­háza).

5. nap: Uxmal, Mérida
Transzfer Mexikóváros repülőterére, utazás Méridába, Yucatán állam fővá­ro­sába. Kirán­dulás a szavan­nával körülvett Uxmalba, az egyik leglát­vá­nyosabb maya romvá­rosba (Varázsló piramisa, Apácazárda, Tek­nős­béka háza, Kormányzó palo­tája, Nagy piramis).
Délután vá­ros­né­zés Méridában, melynek során látjuk Mérida elegáns főterét, a kated­rálist, a gyönyörű város­házát, Montejo XVI. századi házát (a város első spanyol kormány­zója volt), valamint a híres Montejo sugárutat tele szebbnél szebb palo­tákkal. Méridát „fehér városnak” is szokták nevezni tiszta, rendezett utcái és jól karban­tartott épületei miatt. Szállás Méridában (1 éj).

6. nap: Izamal, Chichén Itzá, Cancún
Utazás a Yucatán-félsziget szavannáin és maya in­diá­nok lakta falvakon keresztül Izamalba, a „sárga városba”. A Szent Antal kolostor meg­te­kin­té­se, majd            
Chichén Itzá, a maya föld leg­lá­to­ga­tot­tabb romvá­rosa követ­kezik. A régészeti körzet bejárása során látjuk a Csillag­vizs­gáló épületét, a Kukulkán piramist, a Labda­játék terét, a Harco­sok temp­lomát és a Szent kutat, ahol az indi­ánok ember­ál­do­za­tokat mutattak be az Esőis­tennek.
Délután to­vább­uta­zás Mexikó világ­hírű üdülő­öve­ze­tébe, a Maya Rivi­érára. Szállás a Karib-tenger part­ján fekvő Cancúnban (4 éj).

7. nap: Cancún, Xcaret
Pihenés a karibi tengerparton.
Fakultatív program: Xcaret
Délelőtt elutazás a Maya Riviéra egyik leg­kü­lön­le­ge­sebb attrak­ciójához, a Xcaret öko-régé­szeti tema­tikus parkba. Ízelítő a park kíná­la­tából: maya romok, rekonst­ruált maya falu, állat­kert közép-amerikai álla­tokkal, lovas­be­mutató, akvá­rium, delfinek, botanikus kert, múzeum a maya romvá­rosok makett­jeivel, lagúna fürdési és búvár­ko­dási le­he­tő­séggel, föld alatti patak, ten­ger­par­ti strand stb. Este rész­vétel egy látvá­nyos elő­adáson, ahol Mexikó törté­nete eleve­nedik meg az indi­ánok labda­já­té­kaitól kezdve a spanyol hódí­táson keresztül a spanyolok és az indi­ánok keve­re­dé­séig. Az előadás második része egy fe­lejt­he­tet­len bemu­tatója a mexikói népvi­se­le­teknek, népze­néknek és néptán­coknak.
A fakultatív program ára: kb. 129 USD belépő­díjjal együtt (a helyszínen fize­tendő) – garantált indulás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő esetén érvényes. Ki­sebb létszám esetén is indul a program, de abban az esetben az ár vala­mivel több a magasabb transz­fer­költség miatt.

8. nap: Cancún, Tulum
Pihenés a karibi tengerparton.
Fakultatív program: Tulum
Félnapos kirán­dulás Tulum maya romvá­rosába. A romok igazi vonz­ere­jét azok fekvése adja. A legé­pebben megmaradt épü­let­együt­tes (az El Castillo) egy, a Karib-tenger fölé emelkedő 25 méter magas sziklán talál­ható.
A fakultatív program ára: kb. 55 USD belépő­díjjal együtt (a hely­színen fize­tendő) – garantált indulás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő esetén érvényes. Ki­sebb létszám esetén is indul a program, de abban az esetben az ár valamivel több a magasabb transz­fer­költség miatt.

9. nap: Cancún
Szabad program, pihenés a karibi tengerparton, illet­ve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel fakultatív le­he­tő­ség egy újabb kirándulásra.

10. nap: Cancún
Délelőtt szabad program, majd transzfer a cancúni repülőtérre, elutazás egy nyugat-európai átszállással Buda­pest­re.

11. nap:
Érkezés Ferihegyre a délutáni órákban.


Megjegyzés

Utazás
Menetrend szerinti repülőjáratokkal a Budapest – Mexikóváros, a Mexikóváros – Mérida és a Can­cún – Budapest út­vo­na­lon, a programok so­rán légkondicionált autóbusszal.
Megjegyzés: Ezekhez a csoportokhoz sikerült olyan repülőjegyet foglalnunk, amivel a cso­port­nak Cancúnból nem kell visszarepülni Mexikó­vá­ros­ba, hanem közvetlenül repülhet Nyugat-Európába, majd onnan Buda­pest­re. A Cancún és Nyugat-Európa közötti közvetlen járat előnyei többek között az eggyel kevesebb átszállás hazaútban, valamint a kb. 3,5 órával kevesebb összes repülési idő, amely által a csoport a hazautazás napján jó 4 órával több időt tud Cancúnban eltölteni.

Szállás
„A” jelű csoport: 1 éjszaka (Méridában) 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 8 éjszaka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szo­bák­ban. (Ennek a csoportnak Cancúnban egy városi szállodát foglaltunk, amely nem ten­ger­par­ti, de van szabadtéri medencéje, illetve a ten­ger­par­ti strandok tömegközlekedéssel könnyen elér­he­tő­ek, és igény esetén esetleg a szálloda kis­busza is a vendégek rendelkezésére áll.)
„B” jelű csoportok: 5 éjszaka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, 4 éjszaka (Cancúnban) egy 5 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szo­bák­ban. Figyelem: Mexikóban a ten­ger­par­ti 5 csil­la­gos szállodák nagy része Európában inkább erős 4 csil­la­gos szintűnek felel meg.

Ellátás
„A” jelű csoport: Félpanzió – 9 büfé- vagy ame­ri­kai reggeli és 8 ebéd vagy vacsora (napi egy főétkezés a 2. naptól a 9. napig).
„B” jelű csoportok: Félpanzió a körutazás so­rán (5 büfé- vagy amerikai reggeli és 4 ebéd vagy vacsora a 2. naptól az 5. napig – napi egy fő­ét­ke­zés). A cancúni szál­lo­dá­ban (a 6. nap esté­jé­től a 10. nap reggeléig) all inclusive rend­szerű, itt a napi háromszori étkezés mellett a korlátlan italfogyasztás is benne van az árban.
Megjegyzés: Az első este nincs a hotelben vacsora, mert a tapasztalatok szerint ezt nem igénylik az utasok.

Időpontok és részvételi díjak
2015. jan. 16-26.    A     397.000 Ft + reptéri ill.
2015. febr. 9-19.      B     456.500 Ft + reptéri ill.
2015. márc. 5-15.   B     456.500 Ft + reptéri ill.

A reptéri illeték 2014 augusztusában kb. 119.000 Ft, de ez az összeg az indulásig vál­toz­hat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, beleértve a belső járatot is, a helyi autóbuszt, a 9 éjszakai szállást a fent megadott ét­ke­zé­sek­kel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belépődíjakkal, valamint a helyi idegenvezető és a magyar ide­gen­ve­ze­tő költségeit.

Egyágyas felár:    
A 89.000.-Ft
B 107.000 Ft

Amennyiben felkeltette érdeklődését ezen ajánlatunk, kérjük töltse ki és az elküld gombbal küldje el az alábbi rövid űrlapot!

AJÁNLATKÉRÉS / FÉRŐHELY LEKÉRÉS
 
Név
Telefonszám
E-mail cím
Utazás időpontja:
Éjszakák száma:
Felnőttek száma
Gyerekek száma és életkora
Megjegyzés
 Araamu Travel Utazási Iroda
1039 Budapest, Királyok útja 291. (Riverport Lakópark)
Telefon: (1) 237-0904
Fax: (1) 237-0905
E-mail: info@araamutravel.hu
Skype: araamutravel
Nyitva: H-P: 10-19 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Telefon: (1) 237-0904
Mobil: (20) 990-8060

Araamu Travel
Utazási Iroda

1039 Budapest,
Királyok útja 291.
E-mail:
info@araamutravel.hu
Skype: araamutravel
Nyitva: H-CS: 10-19,
P: 10-18

Dertour Premium Partner
Utazzon Bódi Szilvi ajánlásával az Araamu Travel Utazási Irodával!
BLOG

Vacsora az Indiai-óceán mélyén Vacsora az Indiai-óceán mélyén

A macskák szigete, az állatbarátok paradicsoma A macskák szigete, az állatbarátok paradicsoma

Az Emirates rekordokat döntöget Az Emirates rekordokat döntöget

Címkefelhő

, A380 luxus lakosztály, Airbus, Amerika, Antarktisz, AntarktiszPeru, Aruba, Ausztrália, Ausztrália utazás, Ázsia, Bahamák, Bali, Bali nászút, Bali utazás, Barahona, Beau Vallon Beach, Bora Bora, Brazília, Burj Khalifa, Chile, Concorde 2.0, Conrad Maldives, Dél-Afrika, Dél-afrikai Köztársaság, Doha, Dominika, Dominika látnivalók, Dominika utazás, Dubai, dubai rendőrség, Dubai Mall, dubai rendőrség luxussportkocsija, Dubai taxi, Dubai utazás, Dubaj, Emirates, esküvő Maldív-szigeteken, Etihad, Fidzsi-szigetek, first class, golf oktatás, golfozás, Hawaii, Hawaii utazás, Hawaii-szigetek, Henn-na Hotel, Ice Town, India, Izland, Izrael, Japán, jég- és hó témapark, Jordánia, Kambodzsa, Karib-tenger, Karib-térség, Katar, Kína, Kína utazás, közvetlen Bali, közvetlen Dubai, Krüger Park, látványos tengerpartok, látványosság, légi, légi "ingatlan", Londoni utazás, luxus, luxus kabin, luxuslakosztály, Macskák szigete, Macskamennyország-sziget, Mahé, Maho Beach-i leszállópálya, Maldív, Maldív nászút, Maldív-szigetek, Maldív-szigetek golf, Maldív-szigetek utazás, Maui, Mauritius, Mauritius utazás, Mexikó, nászút, Nepál, nyaralás Bahamákon, okmányügyintézés, olcsó repülőjegy, oroszlánokkal séta, Panama csatorna, Panamaváros, Peru, repülőjegy Dubai-ba, robotizált hotel, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Samana Peninsula, Sanghaj, Santo Domingo, Seychelles, Seychelles-szigetek, Seychelles-szigetek utazás, Seychelles-szigeteki utazás, Shanghaj, Sri Lanka, Sri Lanka utazás, St. Lucia, St. Lucia esküvő, St. Lucia utazás, Sun Island, szafari, Tanzánia, új reptér, Új-Zéland, utazás, utazás Japánba, utazás szervezés, útlevél ügyintézés, világ legmagasabb épülete, világító tengerpart, víz alatti étterem, víz alatti szálloda, Wailea, Water Discus Hotel, Wine Cellar, Zanzibár

Exclusive utak - Luxus utazások - Luxus utak
HÍRLEVÉL

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Név:
E-mail:


Araamu Travel


ON-LINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
HÍVJA KOLLÉGÁNKAT
SKYPE-ON!
Státusz


Araamu Travel
Luxus utazás
Luxus szállodák
Luxus utak

Araamu Travel
Projektor bérlés!
IDŐJÁRÁS

Kérem írja be az
ország vagy város
nevét

Araamu Travel


 Utazási Iroda - Bali, Mexikó, Maldív szigetek, Thaiföld, Afrika
Araamu Travel Utazási Iroda | Telefon: (06-1) 237-0904 | Fax: (06-1) 237-0905 | E-mail: info@araamutravel.hu | Skype: araamutravel | Engedélyszám: U-000965
Az árváltozás jogát fenntartjuk! - A weboldalon található képek illusztrációk!

Validate GEO-TAGs